Relining dagvatten

Relining dagvatten

När avlopps- eller dagvattenrör läcker går det att renovera dessa genom att lägga in en massa med hjälp av tryckluft som bildar nya rör som härdar och får en lång livslängd. Det gör att man slipper göra tidskrävande och kostsamma ingrepp för att byta ut rörsystemen. Relining i Dalarna kan göras i både mindre fastigheter, flerfamiljshus, industrilokaler och för kommunala avlopp. Du är välkommen att kontakta oss om du vill få mer information om hur vi kan täta dina läckande rörsystem.

 

Täta rör effektivt med relining i Dalarna

Att utföra ett stambyte eller byta dagvattenrör är ett omfattande arbete som inte bara kräver att fastigheten eller marken behöver rivas upp utan också kräver ett återställande som kostar mycket pengar. När vi utför relining i Dalarna för avloppsrör eller dagvattensystem sker ingen påverkan på fastigheten eller marken. Det gör att de som bor i fastigheten kan bo kvar under tiden som arbetet pågår utan att störas av damm och annan oreda. Efter att vi är klara kommer rören att vara förnyade och hålla i många fler år framöver.


Fler tjänster vi utför

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning med S-pipe!

Har du fått sprickor eller skador på ditt avloppssystem kan du oftast åtgärda problemet med Relining i Dalarna. Boka ett kostnadsfritt hembesök med oss, så besiktar vi ditt avlopp genom avloppsfilmning och lämnar offert vid behov av åtgärd.