Renovera ditt avlopp i Dalarna med relining - snabbt och smidigt

När avloppsrören har spruckit eller är på väg att spricka behöver dessa normalt bytas ut till nya rör innan det sker en olycka. Ett billigare alternativ till stambyte är att utföra en relining i Dalarna vilket innebär att man lägger in nya rör i de gamla avloppsrören.

Ett avloppssystem håller normalt i 40-60 år innan det behöver bytas ut. Dock kan det uppstå andra skador på ett avloppsrör som exempelvis att det spricker, fryser sönder eller tappar tätheten i skarvar. Det kan leda till att avloppsvatten tränger ut i golv och väggar som i sin tur leder till fuktskador som kan bli kostsamma att reparera. Vi på S-pipe AB kan erbjuda dig en lösning som gör dina avloppssystem täta, hållfasta och ökar dess livslängd. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med relining i Dalarna.

 

Vad är relining och hur går det till?

Relining är en metod för att renovera avloppsrör utan att behöva riva upp väggar och golv, vilket annars leder till stora kostnader för att återställa badrum och kök. Istället så används ett speciellt foder som med hjälp av tryckluft formar sig som ett rör på det befintliga avloppsrörets innerväggar och som efter härdning har samma hållfasthet som originalröret. Det nya röret får en perfekt passform och är dessutom helt fritt från skarvar. Det innebär att efter att vi har utfört relining i Dalarna av ditt avloppssystem kommer du att ha ett fungerande avloppssystem en lång tid framöver och slipper därmed dyra stambyten. Andra fördelar med relining i Dalarna är att de som bor i fastigheten inte behöver flytta då de knappt berörs alls av vårt arbete.

 

När kan man använda relining i Dalarna?

Att täta befintliga avloppssystem genom att lägga in ett nytt rör kan göras i nästan samtliga fall så länge avloppsrören inte är totalt söndertrasade. Kostnaden för relining är endast cirka 20 procent av vad det kostar att utföra ett stambyte, då man även får bekosta återställning av badrum och kök. Detta har gjort att relining ökat i popularitet bland såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar.

 

Kontakta oss för mer information om relining i Dalarna

Vi på S-pipe AB har yrkesutbildade och certifierade medarbetare som utför våra tjänster enligt gällande branschnormer. Om du vill få hjälp med att renovera dina avloppsrör kan du kontakta oss och boka ett kostnadsfritt hembesök genom formuläret på vår hemsida. Då kan vi inspektera dina gamla avloppsrör och lämna en offert för ditt behov av relining i Dalarna. 

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning med S-pipe!

Har du fått sprickor eller skador på ditt avloppssystem kan du oftast åtgärda problemet med Relining i Dalarna. Boka ett kostnadsfritt hembesök med oss, så besiktar vi ditt avlopp genom avloppsfilmning och lämnar offert vid behov av åtgärd.