Anlita certifierade hantverkare för relining i Dalarna

När du ska renovera dina avloppsrör genom en relining i Dalarna ska du alltid anlita ett företag som är medlem i en branschorganisation. Då vet du att arbetet kommer att utföras av certifierade hantverkare och enligt gällande branschregler för ett hållbart resultat.

Är dina avloppssystem slitna och behöver bytas ut eller har de spruckit och det föreligger risk för fuktskador kan du välja ett billigare alternativ än att utföra ett stambyte. Du kan istället renovera dina avloppsrör genom att lägga in nya rör i de befintliga rören och på så vis få dina rör täta samtidigt som avloppet får en förlängd livslängd. När du vill utföra relining i Dalarna är det viktigt att du anlitar certifierade hantverkare som utför arbetet enligt gällande branschregler. Du är välkommen att kontakta oss på S-pipe AB som är specialister på relining i Dalarna.

 

Så här går en relining i Dalarna till

Till att börja med behöver vi komma ut till din fastighet för att göra en inspektion av dina avloppsrör. Detta gör vi genom att skicka in en kamera i avloppsrören så att vi visuellt kan se skador, beläggningar och annat som gör att vi kan bedöma om en relining är nödvändig och genomförbar. Enklast är att du bokar ett kostnadsfritt hembesök genom att fylla i formuläret på vår hemsida så återkommer vi snarast för att bestämma en tid med dig. Efter att vi granskat dina avloppssystem och eventuellt kontrollerat ritningar kan vi sedan lämna en offert för relining till ett konkurrenskraftigt pris.

 

Att utföra relining i Dalarna

Vid relining för vi in ett foder i avloppsrören som vi sedan pressar ut längs med rörets kanter med hjälp av tryckluft så att det bildas ett nytt rör inuti det gamla avloppsröret. När det nya röret stelnat har det fått samma hållfasthet som det gamla röret. På så sätt installerar vi ett nytt rör utan att behöva gräva fram och riva ut det gamla. Efter att vi är klara med vårt arbete så går vi åter igen in i avloppssystemet med vår kamera för att granska resultatet så att du som beställare kan se att ditt avlopp är helt tätt och känna dig riktigt trygg med vårt genomförda arbete. Därefter lämnar vi branschenliga garantier på vårt arbete. Då vi utför arbetet åt dig som privatperson kan du använda dig av ROT-avdraget vilket innebär att du kan göra ett skatteavdrag motsvarande 30 % av våra arbetskostnader.

 

Anlita oss på S-pipe för ditt behov av relining i Dalarna

När du vill genomföra en relining i Dalarna kan du vända dig till oss på S-pipe AB som har en lång erfarenhet inom branschen och som är medlemmar i BRIF. Våra certifierade hantverkare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet säkert och korrekt med ett perfekt resultat. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera ditt avloppssystem. 

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning med S-pipe!

Har du fått sprickor eller skador på ditt avloppssystem kan du oftast åtgärda problemet med Relining i Dalarna. Boka ett kostnadsfritt hembesök med oss, så besiktar vi ditt avlopp genom avloppsfilmning och lämnar offert vid behov av åtgärd.